Huis van Hilde

Marketing, promotie, campagne

Voor Huis van Hilde, Archeologiecentrum Noord-Holland

Opdracht positioneringsplan en de ontwikkeling van de pr, marketing en promotie-activiteiten voor de museale functie van Huis van Hilde

Samen met Provincie Noord-Holland en exploitant Huis van Hilde (Nationaal Museumfonds Exploitatie bv)

Target 30 à 50.000 bezoekers

Resultaat 46.000 bezoekers in openingsjaar 2015

Middelen website, corporate folder, folder educatie, actiemiddelen, mupi-campagne, free publicity-campagne, positionering toeristisch-recreatieve sector

Promotiestrategie 2016 campagnes voor tentoonstellingen, activiteiten, schoolbezoek, doorontwikkeling website en social media, inzet promotiemiddelen, opstart samenwerking en cross-selling